Непозната -Порив

Не познавам
твоите очи..
Не мисля,
че искам пак да бъда суета!

Ти си облак в моите очи.
Примигвам.
Ти си облакът на моите очи!
И аз примигвам, примигвам..

Непозната ще останеш за мен.
Непозната,
но единствено във моя ден.

Не ме запознавай
с твоите мисли —
в чудеса..

Не оставай
прекалено дълго тук
на моята река!

Непозната
ще останеш за мен.
Непозната
в дългия ми ден.

Не познавам теб.
Не познавам теб..
Не познавам теб!

Непозната
ще останеш за мен.
Непозната
в дългия ми ден..

Непозната -Порив