Тяло -Порив

Разлиствам твоите клони
да търся вечността.
Но къде е любовта,
за която ти,
за която обеща..

Ти си тяло, падам във плен.
Искаш всичко да вземеш —
моята сянка в топлия ден.
Къде отиваш без мен?

И разлиствам твоите клони
да търся вечността.
Но къде е любовта,
за която ти,
за която обеща, обеща..?

Ти си облак малък над мен,
а аз гледам нагоре.
Малко кръгче в топлия ден.
Защо оставам студен..

да разлиствам твоите клони?
Да търся вечността.
Но къде е любовта,
за която ти,
за която обеща?

Защото пропастта ми обеща.
пропастта ми обеща..
..
Защото пропастта ми обеща..

да разлиствам твоето тяло!
Да търся в теб вечността.
Но къде е любовта,
за която ти,
за която ти ми обеща!

Тяло -Порив