גלעד עדייו חי (Gilad is still alive) -Revaya Blum

— ארבעה שנים עברו
סיפורך לא שכחנו
עטידך תלוי רק בנו
אך העסק לא בידינו
החלטאות נילקחו
הוריך אז בכו
פושעים משחררים
בעד חייך הנעלמים

גלעד עדיין חי
גלעד עדיין כאן
ושבו בנים לגבולם
ויחיו על אדמתם

המונים התפללו
ילדים נרות הדליקו
שיבתך חלומינו
במהרה ובימינו
כאב געגועינו
גלעד בתפילתינו
אתה בתוך ליבינו
מתי תשוב אלינו

יום יבוא, הוא יבוא
השמחה התקווה גם איתו
יום יבוא, הוא יבוא, הוא יבוא

גלעד עדיין חי
גלעד עדיין כאן
ושבו בנים לגבולם
ויחיו על אדמתם

גלעד עדייו חי (Gilad is still alive) -Revaya Blum