KHAZOHPA NÂ HNIAPA -Mara Krizyhpa Hlabu

KHAZOHPA, NÂ HNIA’PA

1. Khazohpa, nâ hnia’pa, hnia via ei khoh,
Kraws rietheina ta na vi hra sala;
He hla khâ ei sa aw, Khazohpa, nâ hnia,pa,
Khazohpa, nâ hnia,pa, hnia via ei khoh.

2. Aviavipa hawhta noh na tla khâh,
Zohna ta ei na khu, riena y vei;
Mâ ei sa nota chhao, Khazohpa, nâ hnia,pa,
Khazohpa, nâ hnia’pa, hnia via ei khoh.

3. Vârâh hleidy kiah’pa na bao mah y,
Hrochhôh ei tyhpa maih na tua châ se;
Vâmo ku ta nâ kei, Khazohpa, nâ hnia,pa,
Khazohpa, nâ hnia’pa, hnia via ei khoh.

4. Ei hra tawh pachâ na, thapha ngai ta,
Ei rietheina zydua lyna châ se;
Nôpo, pachârôh vâ, Khazohpa, nâ hnia,pa,
Khazohpa, nâ hnia’pa, hnia via ei khoh.

5. Noh hro thapha ta vârâh ei kiah aw,
Khizaw hmoto zydua my khai’pa ta;
He hla khâ ei sa aw, Khazohpa, nâ hnia,pa,
Khazohpa, nâ hnia’pa, hnia via ei khoh.

Добавить комментарий
KHAZOHPA NÂ HNIAPA -Mara Krizyhpa Hlabu