Không Ai Hiểu Lòng Tôi -Hùng Cường

Không, không, không ai hiểu lòng tôi
Không, không, tôi yêu ai cũng không bằng bề ngoài
Mà chỉ yêu bằng tình mãi không phai

Không, không, không ai hiểu lòng tôi
Cho dù, người tôi yêu
Hay chính người yêu tôi
Bằng tình yêu gian dối
Hay dẫu yêu nhau suốt đời
Thật không, không ai hiểu lòng tôi

Tôi buồn, vì người yêu vẫn hờn trách tôi
Không tỏ tình bằng lời con tim ước muốn
Không nói yêu bằng lời âu yếm tuyệt vời ngất ngây
Không ca ngợi thần tượng trên môi tình ái

Không bao giờ người mình yêu thấu trọn nghĩa yêu
Khi trầm lặng nào phải tâm tư trống vắng
Khi đắm say nào cần nói bằng lời ái ân
Tôi yêu người chỉ bằng tình nồng con tim

Không, không, không ai hiểu lòng tôi
Không, không, trong tim tôi đã ghi trọn hình hài
Dành người yêu một tình thủy chung thôi

Không, không, không ai hiểu lòng tôi
Muôn đời lời đầu môi
Không thấy ở trong tôi
Đừng chờ nghe câu nói
Tôi sẽ yêu ai suốt đời
Mà suốt đời chỉ yêu mãi em thôi

Không, không, không ai hiểu lòng tôi
Không, không, không ai hiểu lòng tôi

Không Ai Hiểu Lòng Tôi -Hùng Cường