MALANG HOJAVAY — SARZ — The Vocalist ft. Rage the Rapper -SARZ — The Vocalist

(CHORUS)
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey

(VERSE 1)
Sab naematen wajood kun k hukum se,
dunia ki fikar ho phir kia bandey
Na ishq ki lagi, bas dil ki bebasi,
ishq or talab bas ussi ki sheh se

(CHORUS)

Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey

(Solo plays)

(VERSE 2 – RAP)
Banda me malang main kuch nahi jaanta,
Main or mera Allah main sirf ye hoon manta,
Na kar gande kaam or darr apne Rab se,
Mang ussi ki hasti se jo buland hai sab se,
Deta bas wohi hai banata hai wasiley,
Ussi ke hath main hain sab faisle
doosro ko na dekh, Pehle apne andar jhaank
badal apni soch or Rab se maafi maang,
Thori kerle tu ghor o fikar,
parh namaz or kar Allah ka zikr,
Bas yehi cheez akhir apne kaam ayegi,
or tere sath bas yehi jaegi,

(CHORUS)
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey

(VERSE 3 RAP)
Adam ki shaan se moosa ke maan tak
Taqdeer kismaten hain uske haath main
sabir ke sabar se jaabir ke jabar tak
Insaaf fesley hain uske muamley

(OUTRO)
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey
Malang hojavay jahan ki fikar kho javey

MALANG HOJAVAY — SARZ — The Vocalist ft. Rage the Rapper -SARZ — The Vocalist