Man On Sing -Nam Giang James Dylan

Words that connect words.
Separated by commas.
Sentence connecting sentences.
Separated by dots.
I’m nobody.
Just a wanderer and simple.
I’m nobody.
Only the person who likes to connect. words with the sentences.
See the world, drifting in time.
Watch silently.
Then record, show to you.
Maybe you delete it, or out your soul.
But I will still write.
As this earth, itself turns knit.
Same like you, I choose for yourself a job.
Same like you, I choose for yourself a love.
What do you do?
Just to make my life less meaningless
What do you do?
Just like everyone else
Simple and normal
I am the only one singing my poems
With a reckless, innocence and foolish of heart.
Amitabha

***
Kẻ Đi Hát

Chữ nối liền chữ
Ngăn cách bởi dấu phẩy
Câu nối liền câu
Ngăn cách bởi dấu chấm.
Anh chẳng là ai cả
Chỉ là kẻ lang thang và đơn giản mà thôi
Anh chẳng là ai cả
Chỉ là kẻ thích nối liền chữ với câu.
Nhìn thế giới trôi theo thời gian
Cố lặng im mà quan sát
Rồi ghi lại cho em xem
Có thể em sẽ nhớ hoặc chẳng để tâm
Hoặc có thể em sẽ xóa nó
Nhưng anh vẫn sẽ viết
Như chính trái đất này đang quay quay.
Cũng như em, anh chọn cho mình một công việc
Cũng như em, anh chọn cho mình một
tình yêu
Để làm gì em nhỉ.
Cũng chỉ để cuộc đời anh bớt vô nghĩa
mà thôi.
Để làm gì em nhỉ
Cũng chỉ là như mọi người mà thôi.
Đơn giản và bình thường.
Anh cũng chỉ là kẻ hát những bài thơ của
mình mà thôi
Với một trái tim liều lĩnh, ngây thơ và khờ
dại mà thôi.
A Di Đà

Man On Sing -Nam Giang James Dylan