Prljavi Romeo — Igra -Prljavi Romeo

Baci laž baci dve
Kad već bacaš baci sve
Sve što pada neko hvata
Dobar potez što da ne.

Želiš jako ne znaš kako
Kreneš staneš letiš padneš
Igra je pokret da li si za ples
Igraj pokret.

Svane dan prodju dva
Budjenja su ista sva
Samo položaj sna
Krije diferenciju.
Samo položaj sna!

Želiš jako ne znaš kako
Kreneš staneš letiš padneš
Igra je pokret da li si za ples
Igraj pokret.

Prljavi Romeo — Igra -Prljavi Romeo