UnguJehovah unguThixo -Pretty Mhlongo

Oow wo wo
Akakekho ofana nawe
Mina angimazi omunye
UnguJehovah wena

Oow wo wo
Akakekho ofana nawe
Mina angimazi omunye
UnguJehovah unguThixo

Bayede Ngonyama
Simakade unguJehova unguThixo
Bayede Ngonyama
Simakade unguJehova unguThixo

Oow Wo woo
Emahlelweni aluhlaza
Esithandweni somlilo
Enhlizweni yami
Wena uhlalu khona

Oow Wo woo
Emahlelweni aluhlaza
Esithandweni somlilo
Enhlizweni yami

Bayede Ngonyama
Simakade unguJehova unguThixo
Bayede Ngonyama
Simakade unguJehova unguThixo

Owoo woo

Oooooh oooh ooooh UnguJehovah unguThixo

Oow ooh
Oow ooh
Uphakeme
Oow ooh
Uphakeme
Woo ooh
UnguJehovah unguThixo

UnguJehovah unguThixo -Pretty Mhlongo